İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Bilgi-Belge Talebi Hakkında Duyuru

(05-02-2020)

  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi-belge talebi hakkında duyuru

 


SAYI : 2020/1347                                                                                                    04/02/2020

KONU : İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
bilgi-belge talebi hk.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 23. maddesinin 2. bendinde; “Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlen, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir denilmektedir.

Bu doğrultuda, Yönetiminizi kapsayan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili; Risk Değerlendirme Raporu, Acil Durum Eylem Planı, Personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sertifikaları, Tüm İş Ekipmanlarının (Forklift, transpalet, çeşitli vinç tipleri, yürüyen merdiven ve bantlar, araç kaldırma lifti, çeşitli hidrolik ve mekanik kaldırıcılar, inşaat makinaları kaldırma-iletme makinaları, caraskal, yük ve insan asansörleri vb.) Yıllık Periyodik Kontrol Raporları, Basınçlı Ekipmanların (her türlü hava kompresörleri, buhar kazanları, kızgın yağ kazanları, kaynak jeneratörü, elektrik jeneratörü, buhar jeneratörü, hidroforlar, genleşme tankı, dikişli-dikişsiz tüpler, sıvılaştırılmış yerüstü ve yer altı tankları, kriyojenik tanklar, asetilen tüpleri ve tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar, tüm basınçlı kaplar vb.) Yıllık Periyodik Kontrol Raporları, Elektrik ve Topraklama Tesisatı Yıllık Periyodik Kontrol Raporları ve Yangın ve Tahliye Tatbikat Raporlarının birer nüshalarının yönetiminizce tedarik edilerek, is bu yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde İVEDİLİKLE tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir. Aksi halde, 6331 sayılı kanunun 26.maddesinin j bendinde ve 23.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetimlere, idari para cezası uygulanacağı belirtilmektedir.

Sınırlarınız içerisinde bulunan üye işyerlerine, kanunun 23.maddesinde belirtildiği şekilde gerekli tedbirleri almaları hususunda, tarafınızca ivedilikle tebligatların yapılması ve bu tebligatlara uymayan işverenleri de T.C.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bildirmeniz hususunda,


Mahmut Mustafa AYDIN \
Yönetim Kurulu Başkanı


bilgi ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla,


bu haber 4281 kez okundu.