Koronavirüs Önlemleri Kapsamında Çalışma Saatleri İle İlgili Önemli Açıklama

(06-11-2020)

 İstanbul Valiliği'nden yapılan  Çalışma Saatleri İle ilgili Açıklama aşağıdadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC.

İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : 83362133-050.01.04

Konu : İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 100

DAĞITIM YERLERİNE

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 04.11.2020 Çarşamba günü saat 12:00’da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında toplanmıştır.

Bilindiği gibi Çin'in Wuhan kentinde başlayarak Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla salgının başladığı andan günümüze kadar salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu çerçevede İl Pandemi Koordinasyon Kurulunun 02.11.2020 Pazartesi günü saat:15.00’te İstanbul Valisi Sayın Ali YERLİKAYA başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Hizmet Binasında yapmış olduğu toplantıda; “salgınla mücadelede önemli risk noktalarından olan toplu ulaşım araçlarında alınan önlemler değerlendirilmiş olup, mesai saatlerine bağlı olarak sabah ve akşam belli saat aralıklarında aşırı yoğunlaşma yaşandığı, bu durumun araç içerisinde geçirilen sürenin artmasına bağlı olarak bulaş riskini artırdığı, yol durumu ve araç sayısına bağlı olarak yoğunlaşmanın azaltılmasının mümkün olamayacağı, mesai saatlerinde yapılacak değişikliklere bağlı olarak çözüm sağlanabileceği belirtilerek kamu ve özel bütün sektörlerin çalışma saatlerinde kademeli mesai uygulamasına geçmesi, bulaş açısından risk oluşturabilecek bazı işyerlerinin kapanış saatlerinin kısıtlanması” hususunda alınan tavsiye kararı ve İçişleri Bakanlığının 03.11.2020 tarih ve 18089 sayılı Genelgesi doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde;

1.     Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile ilgili İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımızda belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin; vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanmasına, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere ağırlık verilmesine,

2.     Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanmasına;

        Evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),

        Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,

Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri, Nikah/Düğün salonları,

Halı sahalar ve spor salonları,

İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,

Tiyatro, sinema ve konser salonları,

• Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,

1.   26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanmasına,

2.                       Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin;

        Bakanlıklara bağlı ve ilgili Kurum ve Kuruluşlar için 09:00-16:30,

        Mahalli İdareler için 09:00 -16:30,

        Sağlık Sektörü için 08:30 -16:30,

        İlkokul - Ortaokul - Ortaöğretim kurumlan için 09:00-17:00,

        Okul Öncesi eğitim kurumlan ve Kreşler için 07:00-19:00,

        KİT'ler için 09:00 -16:30,

        Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 07:00-16:00, olarak düzenlenerek kademeli mesai uygulamasına geçilmesine,

3.          İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin sefer saat ve sıklıklarının kademeli mesai uygulaması doğrultusunda planlanması ve aksaklığa mahal verilmeden uygulanmasına,

4.          Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesine,

5.          Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için yukarıda belirlenen kademeli mesai saatlerinin uygulanmasına, gerekli hazırlıkları yapabilmeleri ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca toplu taşıma hizmetleri ile ilgili gerekli planlamaların yapılabilmesi açısından 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren başlanmasına, bunun dışında yukarıda belirtilen tüm hususlara ilişkin kararların uygulamasına ise 04.11.2020 Çarşamba gününden itibaren başlanmasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve yukarıda zikredilen Hıfzıssıhha Kurul Kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesini rica ederim.

e-imzalıdır.
Niyazi ERTEN
Vali a.Vali Yardımcısı

bu haber 3797 kez okundu.