Sigara İçme Yasağı Hakkında Bilgilendirme

(13-11-2020)

 T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 12.11.2020 tarihinde tarafımıza ulaşan yazısı aşağıdaki gibidir.

DUYURU

 

T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 12.11.2020 tarihinde tarafımıza ulaşan yazısında;

İçişleri Bakanlığının 08.09.2020 tarih ve 14533 sayılı Genelgesine istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 08.09.2020 tarih ve 86 nolu karar ile İlimizde meskenler hariç  olmak  üzere  tüm  alanlarda  (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi bir istisna olmaksızın maske takma zorunluluğunun getirildiği,

Bu   bağlamda   İçişleri   Bakanlığının  11.11.2020  tarih  ve  18579   sayılı  genelgesi çerçevesinde ;  Maskenin   doğru   ve   sürekli  şekilde    kullanımını  temin   amacıyla 12.11.2020  tarihinden  itibaren  tüm  İlimizde   İlçe  Hıfzıssıhha  Kurulları Kararları ile belirlenecek, vatandaşlarımızın  yoğun  olarak  bulunduğu / bulanabileceği  cadde  ve sokaklar  (özellikle  trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç  duyulan  meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına,

Kaymakamlarımız   ve  ilgili  kurumlarımızca   konu   hakkında   gerekli    hassasiyetin gösterilerek, kararın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlara  Umumi  Hıfzıssıhha  Kanununun  282’nci maddesi gereğince idari para cezası  verilmesine, aykırılığın  durumuna  göre  Kanunun  ilgili  maddeleri  gereğince işlem yapılmasına, konusu  suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci  maddesi  kapsamında  gerekli  adli  işlemlerin  başlatılmasına  karar verildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

bu haber 4426 kez okundu.