Neden Ahşap?


 

Neden Ahşap sorusunun cevaplarından bazıları:

 1. Ahşabın özgül ağırlığı az olduğundan temele binen yük azdır.
 2. Ahşap malzemeler farklı iklim koşullarına dayanabilir. Çelik bir yapı 10 dakika da çökebilirken ahşap yapılar bize kaçarak kurtulmaya zaman tanır. 
 3. Ahşap montajı insan gücü ile yapılabilir. Diğer malzemelere göre hava koşullarından daha az etkilenir. Aşırı sıcaklar, soğuk, kar ve yağmur ahşap haricinde tüm yapı uygulamalarına etki eder.
 4. Ahşap çok katlıdır. Bu özelliği bütün belgeleriyle kanıtlanmıştır .
 5. Montajdan sonra tam yükleme yapılabilir. Bu sayede sağlamlığı denetlenebilir. İş biten yapı ayakta ise sürekli ayakta kalmaya devam edecektir. Diğer yapı malzemelerinde daha sonradan ortaya çıkan eksik demir konulması, kaynak hatası ve kalıbın erken alınması gibi hayati önem taşıyan kötü sonuçları taşıma riski, ahşapta neredeyse sıfıra yakındır. 
 6. Ahşap bir yapının montajı kolaydır.  Ahşap yapılar söküldüğünde daha az kayıp ile yeniden kurulabilir. Ahşabın onarım ve plan değişikliği kolaydır. Kullanıcıya ”bireysel müdahale” imkanı tanır.
 7. Ahşap çevre ile kimyasal bir dengededir. Çevreden etkilenmez ve çevreyi de etkilemez. 
 8. Ahşap enerji dostudur. İmalinden inşaatına kadar diğer yapı malzemelerine oranla daha az enerji kullanılır. Ahşap bir evi ısıtmak için çok az enerji harcanır.
 9. Ahşaba oranla diğer yapı malzemelerinin kontrolü çok zordur. Betonun karışımından sulamasına, çakılın kalitesinden büyüklüğüne, demirin kalınlığından işleniş biçimine kadar bir çok faktörün bulunduğunu ve bu faktörlerin eldeki imkanlarla denetiminin zor olduğu açıktır.
 10. Ahşap dünyadaki tek dönüşümlü yapı malzemesidir. Ahşabın hammaddesi kullanıldıkça çoğalır. Dünyada orman endüstrisini geliştiren ülkelerin ormanları; bilinçli ekim, doğru bakım ve ekonomik değerleri kazanması sonucu yılda %1-3 oranında büyümektedir.
 11. Dünya halen betonarme yapıların nasıl daha sağlam yapılacağını tartışırken ahşabın bu yapılara göre ne kadar avantajlı olduğu artık bilinmektedir.
 12. Ahşap gerektiği yerde ve gerektiği biçimde, ülkemizde ve dünyada çelik, taş ve beton ile mükemmel bir uyum içinde kullanılabilir.
Toplumumuzda AHŞAP bilincinin oluşması için tüm öğretim kurumlarında orman ve orman ürünlerinin, insan hayatına yaptığı katkılar anlatılmalıdır. Ekolojik ve sağlıklı bir gelecek için bu çalışmalar mutlaka yapılmalıdır.